ARAG juicht grotere toegankelijkheid

door Luna

Persbericht


Communicatiepartner:

Isabelle Schmit bij Luna
Tel: +32 2 658 02 93 
Gsm: +32 495 59 38 06
isabelle@luna.be

ARAG juicht grotere toegankelijkheid
van justitie toe

  • Het wetsvoorstel om de rechtsbijstandverzekering toegankelijker te maken werd goedgekeurd
  • Rechtsbijstandsverzekeringen zijn vanaf nu fiscaal aftrekbaar

Brussel, 5 april 2019 – ARAG, verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand, is tevreden met de goedkeuring van het wetsvoorstel van minister van Justitie Koen Geens door het Belgische parlement. Ons rechtssysteem zal hierdoor toegankelijker worden voor iedereen. Het voorstel werd vannacht aangenomen. De burger kan vanaf nu, onder bepaalde voorwaarden, zijn rechtsbijstandverzekering fiscaal aftrekken.  

Het wetsontwerp, dat al werd goedgekeurd door de ministerraad, werd vannacht in plenaire zitting in het Belgische parlement aangenomen. Het ontwerp maakt rechtsbijstandverzekeringen die beantwoorden aan specifieke criteria, fiscaal aftrekbaar. Rechtsbijstandverzekeringen, en daardoor ook het rechtssysteem, worden zo algemeen toegankelijker. Rechtsbijstand biedt binnen een bepaald budget juridische expertise en verschillende soorten geschillenbeslechting aan. Dat kan gaan van een regeling in der minne of bemiddeling tot het beschikken over een advocaat indien nodig.  

Vincent Locus, Sales Director, Technical Expertise & External Relations bij ARAG: ”Het streefdoel van minister Geens is om meer mensen toegang te bieden tot een advocaat en tot juridische kennis via gespecialiseerde teams die verzekeringsmaatschappijen ter beschikking stellen. Die juridische ondersteuning brengt kosten met zich mee. Dankzij een rechtsbijstandverzekering betaalt de burger een relatief kleine premie om eventuele grotere kosten, zoals bij langdurige onderhandelingen of een gerechtelijke procedure, op te vangen.”      

Meer concreet kunnen verzekeringsmaatschappijen die een juridische bijstandsverzekering aanbieden, een basisproduct op de markt brengen dat minimaal de wettelijke bepalingen respecteert op het vlak van onder meer territorialiteit, interventieplafonds, een eventuele franchise en minimale betwistingen. De verzekeraar kan er uiteraard ook voor opteren om meer te bieden. Als het product aan de minimale basisvoorwaarden voldoet, kunnen de klanten van de verzekeraar hun verzekeringsbijdrage fiscaal aftrekken. Dat levert een fiscaal voordeel op van 120 euro.

De fiscale aftrekbaarheid moedigt aan om zo’n verzekering af te sluiten en is een belangrijke stap op vlak van bescherming van de consument. Minister Geens wilde een dekking bekomen van die materies waarbij de kans op schadegevallen relatief hoog is en die niet gedekt werden door verzekeraars.

De wet dekt onder meer alle bouwgeschillen, wat enorm nuttig is voor bouwheren, die met technische problemen te maken kunnen krijgen. Ook echtscheidingsgeschillen worden gedekt. Het gaat daarbij om alle soorten scheidingen en niet enkel scheidingen met wederzijdse toestemming, zoals vroeger het geval was. De nieuwe wet omvat ook andere aspecten, onder meer het personen- en familierecht, contractueel recht, fiscaal recht, bestuursrecht, arbeidsrecht en rechten met betrekking tot erfenissen, donaties en testamenten”, vervolgt Locus. 

De wet van Koen Geens past perfect binnen de missie van ARAG om zoveel mogelijk burgers de kans te geven om hun rechten te verdedigen”, benadrukt Locus. 

ARAG, de eerste rechtsbijstandverzekering in lijn met de wet Geens

ARAG brengt als eerste verzekeraar van rechtsbijstand een innovatief product op de markt dat quasi aan alle vereisten van de wet van de minister van Justitie voldoet. Locus besluit: “Het product LegalU werd ontworpen volgens het gedachtengoed van de wet Geens. Wij zijn met het product LegalU de eersten op de markt die contractuele geschillen inzake bouw en de verschillende soorten scheidingen dekken. Mits enkele kleine aanpassingen, zullen de ARAG-klanten als eersten kunnen geniet van de fiscale aftrekbaarheid en een belastingvermindering van 120 euro per jaar. Intekenen op de 3 modules van Legalu (‘Consumer & Home’, ‘Income’ en ‘Family & Government’), is daarbij de voorwaarde.” 

Wenst u meer informatie of een interview, gelieve dan contact
op te nemen met Isabelle Schmit bij Luna:
isabelle@luna.be, +32 2 658 02 93 of +32 495 59 38 06

 Over ARAG

ARAG is een internationale verzekeraar die in 1935 opgericht werd in Duitsland met de ambitie om zijn klanten een makkelijkere toegang tot het rechtssysteem te bieden. Oprichter Heinrich Faßbender had als motto: “Ieder individu moet zijn rechten kunnen doen gelden, niet alleen zij die het kunnen betalen”. De groep is actief in 17 landen, voornamelijk in Europa, maar ook in de Verenigde Staten en Canada. ARAG stelt wereldwijd meer dan 4000 mensen te werk en heeft een jaaromzet van ongeveer 1,6 miljard euro.

ARAG is sinds 1965 actief in België en is gespecialiseerd in rechtsbijstandverzekeringen. Daarvoor werkt ARAG met een netwerk van meer dan 2800 makelaars. De Belgische hoofdzetel is gevestigd in Brussel. Er werken 72 mensen. ARAG België inde in 2017 in totaal 25 miljoen euro aan verzekeringspremies. ARAG is de laatste rechtsbijstandsverzekeraar in België die volledig onafhankelijk is. Dat garandeert de onafhankelijkheid bij de verdediging van iedere verzekerde.