ADD breidt cybercrimeverzekering uit

door Luna

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Anne-Camille Bettens bij Luna
Tel +32 2 658 02 96
GSM +32 495 59 38 02
anne-camille@luna.be

ADD breidt cybercrimeverzekering uit

Bedrijven zien nog te weinig het risico op cybercrime in

Heverlee/ Merelbeke, 23 mei 2017 – Verzekeringsmakelaar ADD, gespecialiseerd in ondernemingsrisico’s, breidt zijn cybercrimeverzekering ICT Care uit. Ondanks een toenemende vraag schatten nog te weinig bedrijven de schade ten gevolge van cybercrime correct in, stelt de onafhankelijke makelaar vast. De polis ICT Care bevatte al een module ‘verzekering tegen bedrijfsschade’. Die vergoedt het winstverlies ten gevolge van een schadegeval voor een onderneming. Met de uitbreiding wordt nu ook bedrijfsschade opgelopen door een onderbreking in de dienstverlening van de cloudprovider (‘bedrijfsonderbreking clouddienst’) gedekt.

“Het merendeel van de bedrijven in ons land is niet verzekerd voor cybercrime. Nochtans vormt een cyberaanval een reëel en steeds groter wordend risico, dat is onlangs zeker bewezen na de wereldwijde WannaCry-aanval met gijzelsoftware”, zegt Door Cooreman, specialiste cyberrisico bij ADD. “Als een bedrijf slachtoffer wordt van ransomware, waarbij er losgeld wordt gevraagd in ruil voor de versleutelde bestanden, liggen de activiteiten tijdelijk stil. Daardoor moeten er extra kosten gemaakt worden en de beoogde omzet zal mogelijk niet behaald kunnen worden. De ICT Care polis garandeert dan de omzet tot op het niveau dat het bedrijf zou behaald hebben als het schadegeval zich niet had voorgedaan.”

Er kunnen allerlei oorzaken zijn van cyberrisico, en een daaropvolgende bedrijfsstilstand: een aanval van buitenaf, een menselijke fout, een technisch defect, maar ook een probleem bij de cloudprovider kan aan de basis liggen. Ook dat is nu verzekerd.

De ICT Care polis van ADD biedt in de eerste plaats bijstand in geval van een beveiligings- of systeemfalen. Klanten krijgen hulp van specialisten om een aanval meteen stop te zetten, de schade te beperken en te herstellen en aan de wetgeving te voldoen. De cybercrimeverzekering dekt de financiële gevolgen van een cyberaanval, ook op hardware- en softwareniveau. Daarnaast worden het getroffen bedrijf en zijn bestuurders bijgestaan bij aansprakelijkheidsclaims en reputatieschade.

“Zorg ervoor dat je ingedekt bent tegen risico’s, ook tegen cyberrisico’s. Want als iets niet voorkomen kon worden, dan kan het in dat geval wel nog genezen worden”, besluit Cooreman.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of een interview,
neem dan contact op met Anne-Camille Bettens bij Luna:
+32 2 658 02 96; 0495 59 38 02 of anne-camille@luna.be

Over ADD

ADD geeft zekerheid aan de plannen van Belgische bedrijven. ADD’s verzekeringsarchitecten tekenen verzekeringsplannen uit voor de risico’s van bedrijven, maar ook voor hun ideeën en ambities. Dat gebeurt via geïntegreerd risicomanagement en een totaalvisie op ondernemingsrisico’s: van analyse, via preventie tot (innovatieve) verzekeringsoplossingen. ADD stelt een 120-tal mensen tewerk in kantoren te Heverlee (Leuven) en Merelbeke (Gent). Via het Worldwide Broker Network (WBN) is ADD wereldwijd actief. In 2016 behaalde ADD een omzet van 18,5 miljoen euro.

Voor meer informatie: www.add.be.