ETION-studie belicht nood aan zelfinzicht als vast onderdeel van bedrijfscultuur

Persbericht

Contact communicatiepartner:
Isabelle Baens bij Luna
Tel: +32 2 658 02 94
Gsm: +32 497 73 73 67
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
ETION-studie belicht nood aan zelfinzicht
als vast onderdeel van bedrijfscultuur
 
Meer drempels voor zelfgroei bij jonge leidinggevenden
 
Wilrijk, 9 december 2019 – Er bestaat bij leidinggevenden een drempel om feedback te vragen over het eigen gedrag bij werknemers. Zo blijkt uit een bevraging van leidinggevenden door ETION. Leidinggevenden hechten nochtans veel belang aan zelfreflectie. Dat leidt echter niet steeds tot acties ter verbetering van dat zelfinzicht, bij zichzelf of bij andere werknemers. Bedrijven bieden bovendien zelden de tools om zelfgroei bij werknemers te stimuleren. Er is nood aan zelfreflectie als vast onderdeel van de bedrijfscultuur, zo stelt ETION. Een beter zelfinzicht resulteert immers in betere leiders en draagt bij aan een betere benutting van het potentieel van werknemers.
 
De ETION-studie over zelfinzicht bij leidinggevenden toont in het algemeen (96%) een grote behoefte aan zelfinzicht en -ontdekking bij leidinggevenden. Een aanzienlijk deel (28%) van de bevraagden zet die behoefte echter niet om in effectieve zelfreflectie. Een vijfde (19%) van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben geleefd te worden en daardoor niet aan zelfreflectie te kunnen doen. Bij vrouwen en leiders tussen 31 en 40 jaar oud gaat het zelfs om een kwart van de bevraagden. 
 
Het belang van feedback voor een correct zelfbeeld
 
De ETION-studie toont aan dat er bij leiders een terughoudendheid bestaat om over het eigen gedrag te praten met anderen. Slechts ongeveer de helft neemt initiatief tot gesprekken met medewerkers over zijn leiderschapsstijl en gedrag (respectievelijk 54% en 56%). Leiders staan nochtans open voor feedback. Bijna alle ondervraagden (90%) zeggen erdoor te groeien. 
Die aftoetsing bij anderen is erg belangrijk om tot een correct zelfbeeld te komen”, zegt Annelies Boecxstaens, expert leiderschap bij ETION. “Feedback van andere werknemers over het gedrag van leidinggevenden, leidt tot een accurater zelfbeeld en zo ook tot beter leiderschap.” 
Annelies Boecxstaens verwijst in dit verband naar de organisatiepsycholoog Tasha Eurich. Zij stelde al dat een accuraat zelfbeeld gevormd wordt door de combinatie van zowel een hoog intern als extern zelfbewustzijn. Naast een klare kijk over jezelf, is het belangrijk om via feedback te weten te komen hoe anderen je zien. 
 
Stimuleren van zelfreflectie bij andere werknemers
 
Uit de studie blijkt dat leiders in het algemeen bewust zijn van het belang van en de noodzaak aan zelfontdekking binnen de organisatie en vaak een gesprek beginnen over het gedrag en de emoties van werknemers. 
Hoewel bijna alle ondervraagden (97%) nood hebben aan een omgeving met ruimte voor zelfreflectie, neemt slechts twee derde (65%) ook initiatief om dit te creëren voor hun werknemers. Jongere leiders nemen daarbij minder vaak initiatief ter bevordering van groei bij hun werknemers. Bij hen gaat het slechts om de helft van de leiders (56%). Zowel het inzicht als het initiatief stijgen met de leeftijd.
 
Onbenutte capaciteiten bij jonge leiders
 
Er is verder nog heel wat ruimte tot groei bij bedrijven. Slechts zes van de tien bevraagde leidinggevenden heeft het gevoel zijn volledige potentieel te benutten. Zeker bij jonge leiders is er heel wat marge. Slechts vier op de tien leiders tussen de 31 en 40 jaar oud hebben het gevoel al hun capaciteiten te benutten. “Om werk uitdagend te maken, moeten de taakeisen in overeenstemming zijn met het talent van het individu”, zegt Boecxstaens. “Opleidingen en groeimogelijkheden kunnen bijdragen aan een verbetering op dit vlak.
 
Zelfreflectie als onderdeel van de bedrijfscultuur
 
Zelfreflectie kan confronterend zijn en vraagt ook tijd”, zegt Boecxstaens. “Dat blijken de voornaamste redenen waarom het niet gebeurt.” Een vijfde van de respondenten heeft het gevoel geleefd te worden en daardoor niet aan zelfreflectie te kunnen doen. Bij vrouwelijke en jongere (31-40 jaar) leiders, wordt dit een kwart van de respondenten.  
Naast tijd en de wil om de confrontatie aan te gaan, is een veilige omgeving ook een belangrijke voorwaarde volgens Boecxstaens. “Zelfreflectie vraagt een bedrijfscultuur waarin daar plaats voor is. Een persoonlijke aanpak, de juiste omkadering en coaching zijn daarbij cruciaal. Er zijn uiteenlopende manieren om aan zelfreflectie te doen of het mogelijk te maken. Denk daarbij aan boeken, coaching, sporten, gesprekken, analysetools…” Jongere leiders (31-40 jaar) zijn vooral fan van een boek als hulpmiddel. 70% van hen beschouwt dit als zijn favoriete tool. Assessments en analysetools blijven echter ook populair.
Door van reflectie een vast onderdeel van de bedrijfscultuur te maken, worden er een aantal drempels weggenomen bij leidinggevenden en werknemers”, zegt Boecxstaens. ”Als men meer aan zelfreflectie doet en er meer over praat, heeft dit gunstige gevolgen voor zowel de persoon in kwestie als het bedrijf.” 
 
Meer informatie in de ETION-inspiratienota, geschreven door Annelies Boecxstaens. 
 
Over de studie
  • Aantal bevraagden: 350 leidinggevenden
  • Onderverdeling in 3 leeftijdscategorieën: 31-40 jaar/ 41-50 jaar/ > 50 jaar
 
Annelies Boecxstaens, expert leiderschap bij ETION 
 
Wens je meer informatie of een interview, neem dan
contact op met Isabelle Baens bij Luna:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , +32 2 658 02 94 of +32 497 73 73 67. 
 
 
Over ETION
 
ETION (vroeger: VKW) is een forum voor geëngageerd ondernemen. Het brengt ondernemers en bedrijfsleiders samen die waardengericht ondernemerschap belangrijk vinden. Het is een inspirerende beweging dat een klankbord biedt voor wie maatschappelijk verantwoord en duurzaam wil ondernemen. Leden kunnen er op een vertrouwelijke manier ervaringen uitwisselen. ETION telt momenteel zo’n 5000 individuele leden. Annelies Boecxstaens is er expert leiderschap. 
 
Voor meer info: https://etion.be/
TOP