Uitgevers roepen op om de nieuwe Europese copyright-richtlijn goed te keuren

  

 Persbericht


Contact communicatiepartner:
Elsie Van Linthout bij Luna
Tel +32 2 658 02 70
GSM +32 475 26 01 03
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Uitgevers roepen op om de nieuwe
Europese copyright-richtlijn goed te keuren
 
 
Gaat de hele creatieve sector de muziekindustrie achterna?
 
 
Brussel, 25 maart 2019 – GEWU en GAU, de Vlaamse federaties van uitgevers met samen zo’n 140 leden, roepen de Europese parlementariërs op om dinsdag de nieuwe copyright-richtlijn goed te keuren zonder amendementen. De hele creatieve sector riskeert de muziekindustrie achterna te gaan als er geen bescherming komt voor hun auteursrechten. Aangezien er binnenkort nieuwe Europese verkiezingen aankomen, is dit de laatste kans om binnen een redelijke termijn een wet goed te keuren die auteurs en uitgevers bescherming biedt  en dus de nodige zekerheid geeft om investeringen de moeite waard te maken.
 
De campagne tegen de nieuwe wet door online platformen
 
We hebben allemaal de campagnes gezien op de online platformen, die de zogenaamde vrijheid van het internet prediken. De realiteit is dat met de sterke aanwezigheid van Facebook, Instagram, Google, Amazon, iTunes en YouTube, de creaties van de creatieve sector te grabbel worden gegooid online, zonder dat er een faire compensatie voor is. De online platformen kunnen makkelijk filters hanteren die het onderscheid maken tussen piraterij enerzijds en de toegelaten uitzonderingen (een citaat, pastiche of parodie) anderzijds, om te vermijden dat het copyright van de creatieve sector geschaad wordt. Het alternatief is dat de platformen de content verwijderen die de auteursrechten aantast of een bijdrage betalen voor de vergoeding van de auteursrechten. 
 
De toegang tot kennis veilig stellen
 
Gezien online het meer en meer overneemt van offline, gaat het hier met name ook over het verzekeren van een inkomen voor auteurs en andere partijen in de creatieve sector. Zonder compensatie voor hun creaties, is het voor hen hoe langer hoe minder haalbaar om nieuwe creaties uit te brengen, waardoor iedereen verliest. Als een auteur/uitgever gemiddeld niet kan leven van het schrijven/uitgeven van boeken, dan wordt er niet meer geschreven/uitgebracht. Vandaag zijn gemiddeld zo’n 40% van de uitgegeven boeken verlieslatend. Dit wordt voor de uitgevers gecompenseerd door de 20% uitgegeven boeken die wel winstgevend zijn. De overige 40% van de boeken draait break-even. Op deze manier zorgen uitgevers voor een gediversifieerd aanbod . Dit evenwicht komt helemaal op de helling te staan als men de inhoud online vindt, en dus geen boek meer gaat kopen. Daarom is het belangrijk om de auteursrechten te beschermen, net zoals dat bij de muziekindustrie gebeurd is. 
 
Gaan de uitgevers de teloorgang van de muziekindustrie achterna?
 
We hebben gezien wat de illegale downloads gedaan hebben met de muziekindustrie”, aldus Rudy Vanschoonbeek, voorzitter van de FEP, de Federation of European Publishers. “Dit staat ons ook te wachten als deze wet niet wordt goedgekeurd. Nu het einde van de legislatuur nadert, is dit de laatste kans die we nog hebben om binnen een redelijke termijn over een wet te beschikken die onze rechten beschermt. Dit is immers een problematiek die nu eenmaal moet geregeld worden, gezien de wereld opschuift richting digitalisering. Eer een nieuw parlement operationeel is, en de hele procedure opnieuw doorlopen, is er cruciale tijd verloren gegaan. Bovendien wordt de toon in de campagnes over dit onderwerp steeds agressiever. We vrezen daarom dat het Europese parlement niet happig zal zijn dit onderwerp snel weer op tafel te leggen. Ondertussen is er dus niets geregeld, terwijl de digitale platformen blijven aan belang winnen, en het bestaan van vele, vaak kleine, ondernemers in onze sector bedreigd is”, besluit Vanschoonbeek. 
 
Er is meer dan artikel 13
 
 
Er is de voorbije weken veel aandacht gegaan naar artikel 13 van de richtlijn. De directieve gaat echter over meer dan dat. Zo voorziet de tekst ook in een eenvoudigere toegang tot teksten met auteursrechterlijke bescherming voor welomschreven gebruik, in het kader van  innovatie, onderzoek, bibliotheken en onderwijs. Een voorbeeld is de mogelijkheid tot digitale toegang tot boeken die niet langer in de handel verkrijgbaar zijn, in bibliotheken. Of nog: de toegang tot digitale lesmaterialen over de landsgrenzen heen.  
 
De copyright-directieve biedt legale zekerheid voor deze toepassingen, terwijl het business model van uitgevers toch beschermd wordt. Een cultureel platform zoals Europeana en meerdere netwerken van bibliotheken bijvoorbeeld, roepen om deze reden eveneens op tot een ja-stem voor de nieuwe copyright-richtlijn. 
 
Aan de redacteuren:
  
Infografieën en statistieken ter info (bron: Federation of European Publishers):
 
 
Gezien het belang van deze stemming en van de hele creatieve sector in ons land, economisch maar ook qua kennisdeling, nodigen wij u uit om een artikel te publiceren over het standpunt van de uitgeverijen. Een interview hierover is mogelijk maandagnamiddag 25 maart. Meer informatie kan op elk moment uiteraard. 
 
Wenst u meer informatie of een interview, gelieve contact op te nemen
met Luna:  Elsie Van Linthout: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 02 658 02 70 of 0475 26 01 03
 
Over GEWU en GAU
 
De GEWU (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers) is een sectororganisatie. Zij brengt in Vlaanderen en Brussel bedrijven samen die contentoplossingen voor educatieve, wetenschappelijke of professionele doeleinden ontwikkelen en vermarkten. Zij wil van daaruit bruggen bouwen, communicatie op gang brengen en de interactie aanmoedigen tussen alle actoren die een impact hebben op de ontwikkeling van deze professionele activiteit.
 
De GAU (Groep Algemene Uitgevers) is een sectororganisatie voor uitgevers en boekenimporteurs van algemene boeken met zetel in Vlaanderen of het Brussels Gewest. Met algemene boeken wordt bedoeld fictie, non-fictie, strips of kinderboeken. De organisatie telt 68 leden die samen 95% van de omzet van de sector van de algemene boeken vertegenwoordigen. GAU verdedigt de belangen van Vlaamse uitgevers op Vlaams, Belgisch en Europees niveau.
 
TOP