Janneke en Mieke

by Luna
Bouwen

Bouwbeurs Batibouw is ondertussen achter de rug, maar wij komen nog even terug op een communicatiecontroverse rond de hoogmis van bouwend België. De start van Batibouw was namelijk de aanleiding voor Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck om zijn pijlen op de beurs en zijn bezoekers te richten.

Dat is een beurs voor knutselaars”, zo klonk het op de VRT. “Batibouw is ontstaan en bestaat nog steeds voor de individuele bouwer. Zo geraken wij nooit weg uit de ruimtelijke impasse met individuele kavels. Janneke en Mieke die trouwen en gaan bouwen, daar doe je geen kwaliteitswinst mee.

Inhoudelijk heeft de Bouwmeester een punt. Batibouw zou ook een opvoedende rol mogen spelen, en het is tijd dat er een einde komt aan het vrijheid-blijheid-bouwbeleid in België en Vlaanderen. Iets wat ook de Vlaamse regering probeert duidelijk te maken met haar betonstop.

Maar wij zitten hier natuurlijk niet om een nieuwe ruimtelijke ordening te ontwerpen, maar om na te denken over communicatie. Als het de bedoeling is om de nodige aandacht op een probleem te vestigen, is de controverse opzoeken een relevante optie. Controversiële uitspraken lokken conflicten uit en dat garandeert dan weer de nodige media-aandacht.

Er zijn ook een aantal grote kanttekeningen te maken bij ‘Janneke en Mieke’ en de ‘knutselaars’. Door die stijlfiguur te gebruiken, gaat de de aandacht niet naar de inhoud van de boodschap, maar naar de de vorm ervan. Het risico bestaat dan dat je valabele boodschap niet verder komt dan een eenvoudige steekvlam. Na de voorspelbare verontwaardiging, gaat iedereen gewoon weer over tot de orde van de dag. Zo heb je uiteindelijk weinig bereikt.

Daarnaast verwatert je boodschap nog verder door te schieten op de ‘knutselaars’ en ‘Janneke en Mieke’. Net de mensen die je zou kunnen sensibiliseren (toch ook de job van een Bouwmeester), keren zich daardoor af van je boodschap en je discours. Bovendien kan er ook wel wat voor gezegd worden dat de doorsnee bezoeker van Batibouw niet de hoofdverantwoordelijke is voor het bouw- en renovatiebeleid in België en Vlaanderen.

Een goed voorbeeld zie je in de reactie van Tom Mondelaers, hoofdredacteur van bouwsite Livios. Daarin roept hij op tot respect “voor de Jannekes en Miekes die zichzelf in de schulden steken voor een woning van een halve eeuw oud.

Conclusie: wie het grof geschut bovenhaalt, kan rekenen op heel wat aandacht, maar veroorzaakt ook een hoop collateral damage.

Leave a comment